Crescendo CVO

Centrum voor volwassenenonderwijs

SEARCH

Educatief verlof

Voorstelling

Een belangrijke motivator tot het volgen van een opleiding is en blijft, naast het verwerven van kennis, een attest of diploma, het betaald educatief verlof. 

Het betaald educatief verlof beoogt de sociale promotie van de werknemers uit de privé-sector. 

Hiertoe krijgen ze extra verlofuren voor de opleidingen die ze in hun vrije tijd volgen of wordt hen verlof toegekend om effectief de lessen bij te wonen, dit laatste als de lesuren met de werkuren samenvallen.

Algemeen principe

Elke rechthebbende werknemer kan een aanvraag indienen via de werkgever. Deze geven de leerling officieel recht op kredieturen. Deze kunnen van pas komen in de drukkere periodes (zoals bijvoorbeeld de examenperiode, ...) 

Binnen de 14 dagen na de aanvang van de cursus dient op het secretariaat een attest voor educatief verlof te worden aangevraagd. 

Dit document overhandigt u vervolgens aan uw werkgever. 

Aan het einde van elke trimester ontvangt u een document met uw aanwezigheden (en eventuele afwezigheden) in de cursus. Dit document dient opnieuw overhandigd te worden aan de werkgever. 

Naar boven