Crescendo CVO

Centrum voor volwassenenonderwijs

SEARCH

HBO - meer informatie

Wat is HBO?

Dit onderwijs situeert zich tussen het secundair en bachelorniveau. Het Hoger Beroepsonderwijs is vergelijkbaar met het vroegere graduaat en speelt in op de behoeften van iedereen die na het secundair onderwijs via korte trajecten, eventueel in combinatie met het uitoefenen van een job, een beroepskwalificatie wil verwerven. Op de arbeidsmarkt is er veel vraag naar mensen met dit diploma. Die studie verhoogt dus je kansen op een goede job! 

Daarnaast speelt het hoger beroepsonderwijs ook in op de behoeften van mensen die niet geïnteresseerd zijn in lange bacheloropleidingen, maar via kortere of deeltijdse trajecten een erkende beroepskwalificatie willen verwerven, onmiddellijk na het secundair onderwijs of later in hun loopbaan.

Voor wie is het HBO?

Je kunt starten in het Hoger Beroepsonderwijs als je het secundair onderwijs hebt beëindigd. Het maakt niet uit of je uit de richting ASO, BSO, TSO of KSO komt. 

Als je het secundair onderwijs niet hebt afgemaakt, maar je bent ouder dan 18 jaar, kan je ook toegelaten worden na een toelatingsproef.

Om deel te nemen aan de toelatingsproef moet je je inschrijven via het secretariaat bij Katrien Tuyaerts.

Op de volgende data organiseren wij toelatingsproeven:

  • 17 juni om 18u30
  • 27 augustus om 18u30
  • 3 september om 18u30

Diploma

De opleidingen Hoger Beroepsonderwijs (het voormalige graduaat) situeren zich, samen met de bachelor- en masteropleidingen, binnen het hoger onderwijs. In het Hoger Beroepsonderwijs vind je beroepsgerichte opleidingen die georganiseerd worden op het niveau van het hoger onderwijs, maar die niet leiden tot een graad van bachelor of master. Wie een HBO-opleiding met succes afrondt, ontvangt een diploma van gegradueerde ("Associatedegree"). Wie niet de volledige opleiding volgt, kan (deel)certificaten behalen.

Beroepsgericht

Hoger Beroepsonderwijs bevat veel praktijk (o.a. praktijkoefeningen, stages). Ook de theorie wordt gegeven met het oog op wat je later specifiek nodig hebt om het beroep goed uit te kunnen oefenen. De opleidingen in het Hoger Beroepsonderwijs werken intensief samen met de beroepswereld en zijn gericht op een onmiddellijke inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.
Opstap naar een professionele bachelor
Maar evengoed biedt het Hoger Beroepsonderwijs je een opstap naar een professionele bachelor. Als afgestudeerde kan je na een HBO-opleiding verder je weg zoeken in het hoger onderwijs. Aan een hogeschool of universiteit krijg je vrijstellingen voor de leerstof die je in het Hoger Beroepsonderwijs al gezien hebt, waardoor het sneller kan gaan.

Kwaliteit

Cursisten krijgen een intensieve en persoonlijke begeleiding, los van het schoolse systeem van het secundair onderwijs. De lectoren zijn experts met praktijkervaring in hun vakgebied. De overheid waakt over de kwaliteit van het onderwijs en de lesgevers.

Flexibiliteit

Het Hoger Beroepsonderwijs is volledig modulair en erg flexibel opgebouwd. Je bent dus niet verplicht om je voor een volledig jaar(programma) in te schrijven. Je kan je inschrijven voor één of meer vakken (=modules). Dit maakt het mogelijk om gezin, werken en studeren te combineren op maat van jouw behoeftes.

Samenwerking met AP Hogeschool Antwerpen

Voor de opleidingen van het Hoger Beroepsonderwijs sloot CVO Crescendo een samenwerkingsovereenkomst met AP Hogeschool Antwerpen. Door deze samenwerking kunnen de partners hun expertise delen en zo een optimaal aanbod en uitstekende kwaliteit garanderen. 

Vrijstelling

Er kunnen vrijstellingen bekomen worden. Voor meer informatie hierover, check de links hiernaast.

Naar boven