Crescendo CVO

Centrum voor volwassenenonderwijs

SEARCH

Missie en visie

Missie

Crescendo CVO wil elke volwassene de kans geven kennis en vaardigheden te verwerven om zelfbewust te werken aan zijn toekomst in een dynamische, pluriforme samenleving.

Visie

 • Crescendo CVO is een open leeromgeving waar elke volwassene welkom is om zijn talent te ontplooien en nieuwe contacten te leggen. Wij promoten gelijke kansen. Diversiteit, pluralisme en laagdrempeligheid zijn essentieel.
 • Wij bieden iedereen de kans op persoonlijke, professionele en sociale ontwikkeling door permanente vorming.
 • Crescendo CVO organiseert een breed aanbod om aan zoveel mogelijk leerbehoeften te kunnen voldoen en speelt in op de regionale opleidingsnoden.
 • Crescendo CVO innoveert in volwassenenonderwijs. Het centrum wisselt daartoe expertise uit met bedrijven, andere onderwijsverstrekkers en het brede publiek.

 

Andragogie

 • Leren in een uitdagende omgeving, waar je je talenten kunt ontdekken en ontwikkelen
 • Leren in een veilige omgeving, waar je ook kan leren uit fouten
 • Leren in een zorgbrede omgeving, met een evenwicht tussen studie, werk en gezin.
  Daarom voorzien we traject- en zorgbegeleiding.
 • Leren in een kwaliteitsvolle omgeving. Alle medewerkers zijn professionals die net als hun cursisten het beste van zichzelf willen geven. Een professional ontwikkelt zijn vakkennis en agogische vaardigheden permanent.
 • Leren doe je niet alleen, maar met anderen. Crescendo CVO is een dynamische, lerende gemeenschap. De interactie tussen de verschillende culturen is een kans, een uitdaging en een meerwaarde. Open staan voor verandering, creatief zijn en innoveren zijn kernbegrippen in ons centrum.
Naar boven