Crescendo CVO

Centrum voor volwassenenonderwijs

SEARCH

Digitale fotografie

Crescendo CVO heeft in de loop van de jaren een gedegen naam opgebouwd in het aanbieden van kwalitatieve opleidingen Digitale Fotografie.
Het aanbod is uitgegroeid tot een omvattend en logisch geheel van basismodules, specialisatiemodules en modules in verband met fotobewerking.

Digitale fotografie

In de eerste module maak je foto`s rond specifieke thema`s en leer je zo je blik te verruimen en het fototoestel op een correcte manier te hanteren. 

In de vervolgcursus gaan we dieper in op de verschillende technieken die we in de cursus Digitale fotografie 1 geleerd hebben.

Na module 3 is het mogelijk om vervolmakingsmodules te volgen. Dit schooljaar beginnen we alvast met de module "reportage en documentaire fotografie" en "portret".

Naar boven