Crescendo CVO

Centrum voor volwassenenonderwijs

SEARCH

Frans

In CVO Crescendo leer je op een aangename manier Frans spreken, lezen, schrijven en begrijpen. Onze enthousiaste en ervaren leerkrachten maken je taalvaardig zodat je in het Frans kan communiceren op het niveau dat jij wenst omdat we:

  • vertrekken vanuit concrete situaties, luister- en beeldfragmenten,
  • boeiende en dynamische werkvormen hanteren,
  • variëren tussen individuele oefeningen en interactief groepswerk zoals rollenspel, dialogen en debatten,
  • woordenschat en grammaticale structuren stapsgewijs opbouwen,
  • belang hechten aan jouw vragen en persoonlijke inbreng,
  • een aantal activiteiten organiseren zoals een kaas- en wijnproeverij, een stadsbezoek, een voorstelling, een filmavond, enz.

We sluiten een module telkens af met  een mondelinge en schriftelijke evaluatie.

Download hier het lesrooster 2018-2019

Pagina's

Naar boven