Crescendo CVO

Centrum voor volwassenenonderwijs

SEARCH

Russisch

In de cursus Russisch krijg je alle vaardigheden mee om je uit de slag te trekken in landen waar Russisch de voertaal is. We vertrekken vanuit concrete situaties en verkennen de taal zoals die wordt gebruikt in het dagelijkse leven. We gaan ook in op de gebruiken en cultuur van het land.

  • De lessen worden ondersteund door talrijke luister- en beeldfragmenten
  • We spelen in op jouw vragen en persoonlijke inbreng
  • We houden het boeiend door een grote afwisseling van activiteiten en werkvormen
  • We zorgen voor variatie door individuele oefeningen én interactief groepswerk: rollenspel, dialogen , discussies
  • De rijke Russische grammatica wordt mondjesmaat behandeld met nadruk op de praktische toepassing
  • Op het einde van een module  word je mondeling en schriftelijk geëvalueerd.

Download hier het lesrooster 2018-2019

Naar boven