Crescendo CVO

Centrum voor volwassenenonderwijs

SEARCH

Schoolraad

Dit jaar worden er weer verkiezingen gehouden voor de schoolraad.

In essentie is de schoolraad een overleg- en adviesorgaan, hij  geeft advies aan de directeur, de raad van bestuur en de algemeen directeur. Hij bestaat uit personeelsleden, meerderjarige cursisten en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus). De schoolraad wordt verkozen voor 2 jaar, met startdatum 1 april 2017.

Je kan je kandidatuur indienen via het formulier KR1

Dit bezorg je voor 31 oktober op het secretariaat tegen ontvangstbewijs of aangetekend aan de directeur.

CVO Crescendo
Marleen Mast
Vaartdijk 86
2800 Mechelen

Als er meerdere kandidaten zijn worden er verkiezingen georganiseerd. Je krijgt dan, uiterlijk 1 december 2016, een officiële oproepingsbrief met een stembiljet. De kandidaten met de meeste stemmen worden lid van de Schoolraad.

Het volledige kiesreglement vind je hier.

Heb je nog vragen, dan kan je terecht bij Dirk Schippers (dirk.schippers@cvo-crescendo.be).

Naar boven